Prima Pagină
Despre noi
Magazin virtual ?
Blog
Legături
Contact
Parteneri
Parteneri Comerciali
Acreditări
Promoţii
Intel Ultrabook
Legalizări Software
Toshiba "No matter what"
Intel SSD
Soluţii de la IBM
CIEL Solutia pentru contabili
Reţelistică
Expertiză în reţele
Ghidul utilizatorului de internet
Obligații de informare
Indicatori ANCOM
Calculatoare
Protejează-ţi datele !
Intel SBA
Cercetare şi Dezvoltare
Descriere R&D
Ghid utilizare terminale GSM
MultiMedia
Expertiză Multimedia
Captură Video
UBM TV
GDPR
Aliniere GDPR - RPDP

MultiNET Ltd. Romania on LinkedIn

 

 

BitDefender Free Online Scanner

             

© 2004-2019 MultiNET SRL·
- Reguli de utilizare a sitului -


Indicatori de calitate ANCOM Print

> Procedura privind masurarea parametrilor de calitate administrativi

> Parametri de calitate trimestrul I 2012

> Parametri de calitate trimestrul II 2012

A. INDICATORI DE CALITATE ADMINISTRATIVI    
  A 1 Termenul necesar pentru furnizarea serviciului de acces la internet  

1 a) durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluționate cereri;  48h  - -
2 b) durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluționate cereri;  48h  - -
3 c) procentajul cererilor soluționate în intervalul de timp convenit cu utilizatorul final;  100%  - -
  În vederea asigurării posibilității de evaluare a calității serviciului oferit, vor fi publicate următoare informații asociate indicatorului de calitate:    
4 a) programul și modalitatea de primire a cererilor de către furnizor;  aici  - -
5 b) fereastra standard de timp pentru efectuarea instalărilor, dacă furnizorul și-a prevăzut un astfel de interval.  -  - -
  A 2 Termenul de remediere a deranjamentelor    
6 a) durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid remediate deranjamente valide;  15min  - -
7 b) durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid remediate deranjamente valide;  3h  - -
8 c) procentajul deranjamentelor remediate în intervalul de timp convenit cu utilizatorul;  100%  - -
  A.3. Frecvența reclamațiilor utilizatorului final    
9 numărul reclamațiilor înregistrate per utilizator final în perioada de raportare;  0.055  - -
  A.4. Frecvența reclamațiilor referitoare la deranjamente    
10 numărul de reclamații referitoare la deranjamente, înregistrate per utilizator final în perioada de raportare  0.055  - -
  A.5. Frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării    
11 frecvența reclamațiilor privind corectitudinea facturării  0  - -
  A.6. Termenul de soluționare a reclamațiilor primite de la utilizatorii finali    
12 a) durata în care se încadrează 80% din cele mai rapid soluționate reclamații;  15min  - -
13 b) durata în care se încadrează 95% din cele mai rapid soluționate reclamații;  3h  - -
14 c) procentajul reclamațiilor soluționate în termenul asumat de furnizor.  100%  - -
B. INDICATORI DE CALITATE TEHNICI    
  B.1. Viteza de transfer a datelor    Upstream Downstream
15 a) viteza nominală/maximă de transfer a datelor;    1Mbps 1Mbps
16 b) viteza minim garantată de transfer a datelor, dacă este cazul;    - -
17 c) viteza măsurată de transfer a datelor;    0,97Mbps 0,96Mbps
18 d) viteza medie de transfer a datelor aferentă perioadei de raportare;    0,98Mbps 0,98Mbps
19 e) numărul de măsurători efectuate în perioada de raportare.    1 1
  B.2. Întârzierea de transfer a pachetelor de date    
20 a) întârzierea de transfer a pachetelor de date maximă;    1ms 1ms
21 b) întârzierea de transfer a pachetelor de date măsurată;   0,1ms 0,1ms
22 c) întârzierea de transfer a pachetelor de date medie;    0,3ms 0,3ms
23 d) numărul măsurătorilor efectuate.    100 100
  B.3. Variația întârzierii de transfer a pachetelor de date    
24 a) variația întârzierii de transfer a pachetelor de date maximă;    200% 200%
25 b) variația întârzierii de transfer a pachetelor de date măsurată;    25% 25%
26 c) variația întârzierii de transfer a pachetelor de date medie;    70% 70%
27 d) numărul măsurătorilor efectuate.    100 100
  B.4. Rata pierderii de pachete de date    
28 a) rata pierderii de pachete de date maximă    5% 6%
29 b) rata pierderii de pachete de date măsurată;    0,1% 0,2%
30 c) rata pierderii de pachete de date medie;    2% 2%
31 d) numărul măsurătorilor efectuate.   100
100

Ultima actualizare: 16.07.2012